PATIDUSA ORIGINAL: ANOMAN OBONG

PATIDUSA ASLI / ORIGINAL

4-3-2-1, 1-2-3-4, 4-3-2-1 dst

*

Anoman Obong

Anoman si Kethek Putih
Aweh tetulungan Sinta
Nalika diculik
Rahwana

Anoman
Kethek Putih
Putera Batara Guru
Ingkang ibu nami Anjani

Anoman putera Dewi Anjani
Bapa Batara Bayu
Awit godhong
Sinom

Anoman
Kethek Putih
Ketemu Rama lan Laksmana
Pangeran saking kerajaan Ayodhya

Anoman Kancane Rama Laksmana
Geguyuban kalih Sugriwa
Nyerang Subali
Ngalengka

Anoman
Nyusup istana
Gawe ndeleng Sinta
Gawe rerusuh lan diobong

Anoman diobong ora kobong
Malah ngobong Ngalengka
Anoman Obong
Bali

Anoman
Kethek putih
Nggawa bala serupa
Nyerang negara Ngalengka diraja

Anoman ngalahake pangeran Sarpanaka
Sebut adine Rahwana
Musueh Rama
Sanalika

Anoman
Uga Rama
Ngalahaken Rahwana
Saged nggawa bali Sinta

**

#puisi
#bahasajawa
#patidusaoriginal
#patidusaasli

#komunitasonedayonepost
#ODOP_6
#day42

#CleverNotes
Rumah Clever, Cilacap, 11 Oktober 2018: 15.00
Ibu Jesi.

***

Sumber gambar: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hanoman

Betty Clever
Betty Clever Lifestyle Blogger

Posting Komentar untuk "PATIDUSA ORIGINAL: ANOMAN OBONG"